Referentie Focum

focum

Wust Commerciële Dienstverlening ondersteunt Focum al sinds onze oprichting in 2005 met het uitbouwen van haar klantenbestand. Hoewel Focum complexe data- en scoringsoplossingen ontwikkelt, is het voor Wüst CD geen probleem om onze oplossingen bij de CFO’s van Nederland uit te leggen en een dialoog met ze op te zetten. Door de eenvoudige en heldere uitleg van onze diensten en producten houdt Wüst CD voor Focum de juiste behoeftepeiling en maakt hierop de juiste afspraken.

Daarnaast heeft Wüst CD  aangetoond dat ze een goede sparringpartner voor Focum zijn bij de introductie van nieuwe data- en scoringsoplossingen. Door in een kort tijdsbestek veel feedback uit de markt te krijgen op een nieuw product, kon Focum een goede inschatting te maken van het omzetpotentieel en of het rendabel is om deze oplossing verder in de markt te zetten.

Maickel Oolbekkink

Directielid/owner at Focum


txt_550